Realitní kancelář JUDr. Josef Křen Váš partner od roku 1997

Asociace Realitních Kanceláří ČR


Aktuality

DAŇ Z PŘÍJMU Z PRODEJE NEMOVITÉ VĚCI U FYZICKÝCH OSOB - NOVELA

článek vydán: 19.5.2020  

Vláda ke konci dubna schválila návrh ministerstva financí, který upravuje zdanění příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí. Chce tak zamezit spekulantům s nemovitostmi a pomoci mladým rodinám.

Dnes vlastník nemovitosti musí daň z příjmu při prodeji platit, pokud nemovitost prodá do pěti let od koupě dané nemovitosti, pokud se k tomu rozhodne později, daň platit nemusí. Vláda tuto dobu navrhla prodloužit až na 10 let. Prodloužení časového testu bude platit ale až pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Daň z příjmu se hradí z rozdílu ceny, za kterou v minulosti vlastník nemovitost koupil a za kolik ji následně prodal a je ve výši 15%. 

PŘÍKLAD:

Uveďme si konkrétní příklad: pokud vlastník nemovitost koupil v roce 2018 za 4.000.000,-Kč a v roce 2019 ji prodal za 5.000.000,-Kč, bude hradit 15% z 1.000.000,-Kč. Pokud by ovšem nemovitost vlastnil déle jak 5 let, daň by nehradil vůbec.

Nyní, pokud novelu podepíše Sněmovna a prezident ČR, by vlastník daň z příjmu z prodeje nemovitosti nehradil jen v případě, že by nemovitost vlastnil 10 let a více.

Nicméně existují další OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMU a ty zůstávají v platnosti, kromě již zmíněného vlastnictví z 5 let na 10 let.

OSVOBOZENY OD DANĚ JSOU PŘÍJMY Z PRODEJE:

a)     Rodinného domu a souvisejícího pozemku,

b)     Jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku,

Pokud v nich měl prodávající BYDLIŠTĚ bezprostředně před prodejem:

-       Nejméně po dobu DVOU LET bez dalších podmínek nebo

-       Po dobu KRATŠÍ NEŽ DVA ROKY za podmínky, že použije či použil získané prostředky na uspokojení své nové bytové potřeby.

VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH NA ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ

Vláda 30.4.2020 schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zrušení této daně slibovala již od konce března 2020 a téměř tak zastavila realitní trh. Návrh nyní poputuje k projednání do Sněmovny.


Novela by měla mít podle ministryně Schillerové zpětnou účinnost, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se tak po schválení bude týkat kupujících, kteří nemovitost nabyli v prosinci 2019 nebo později. Těm, kteří již daň uhradili, budou podle ministerstva financí peníze vráceny.

Zdroj: www.mfcr.cz, www.e15.cz

 

ZRUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA!? CO PŘINÁŠÍ NOVELA TOHOTO ZÁKONA.

Předkupní právo by se mělo v občanském zákoníku zřejmě výrazně změnit. Vrátit by se mělo jeho značné omezení, které platilo před pěti lety v souvislosti s novým civilním kodexem. V novele to 12.2.2020 schválila Sněmovna. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři a poté prezident ČR.

 

Aktuální právní úprava platná od 1.ledna 2018 hovoří o povinnostech prodávajícího při prodeji nemovitosti s předkupním právem takto: Prodávající je povinen seznámit spoluvlastníka – předkupníka o svém úmyslu nemovitost prodat, nemovitost musí být spoluvlastníkovi - předkupníkovi nabídnuta za stejnou cenu a za stejných podmínek jako je nabídnuta zájemci – koupěchtivěmu a to před převodem nemovitosti na zájemce – koupěchtivého. Spoluvlastník musí být seznámen s obsahem kupní smlouvy uzavřené se zájemcem – koupěchtivým. Pokud se spoluvlastník – předkupník k nabídce nevyjádří a nevyužije své právo ve lhůtě 3 měsíců, je možné uskutečnit převod nemovitosti na zájemce – koupěchtivého. 

Aktuální právní úprava přinesla v praxi celou řadu problémů. Zejména realizaci předkupního práva v rámci spoluvlastnictví nebytových jednotek v bytových domech, kdy s konkrétním spoluvlastnickým podílem je spojeno právo výlučného užívání například sklepa, garáže... V případě prodeje bytové jednotky společně s takovým nebytovým prostorem se ve větších bytových domech opravdu jedná o problém. V domech bydlí mnohdy až desítky spoluvlastníků, vůči kterým je nutné ze strany prodávajícího uplatnit předkupní nabídku. Na takové vyjádření se tedy může čekat až 3 měsíce, celý proces se komplikuje a náklady spojené s administrativou se zvyšují. 

Obchodování s byty v bytových domech, k nimž patří spoluvlastnický podíl na garáži či sklepě, by se tak novelou mělo výrazně zjednodušit. Při prodeji totiž odpadne povinnost nabízet tyto podíly dalším obyvatelům domu přednostně. 

Dle expertů ovšem neřeší novela problém předkupního práva komplexně. Nejproblematičtější je podle jejich vyjádření skutečnost, že novela neřeší příjezdové cesty, které představují nejkritičtější oblast v rámci předkupního práva.

Zdroj: www.ceskenoviny.czwww.ctk.czwww.idnes.cz, www.lidovky.cz

KULAŤÁK BUDE MÍT NOVOU TVÁŘ, VÍCE ZELENOU! JAK SE VÁM LÍBÍ?

Nové řešení Vítězného náměstí odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí a náměstí tak získává zcela novou tvář. Střed Kulaťáku se tak stává opravdovým náměstím s všestranným využitím. 

Na náměstí se chodci dostanou novým výstupem z metra nebo přechodem pro chodce. Promyšlené zasazení stromů, které budou tvořit jakousi přírodní clonu mezi vozovkou a náměstím, bude dotvářet příjemný ráz.

 

Autorem tohoto vítězného návrhu je architektonické studio Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. – Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip. 

Návrh pokračuje v odkazu Antonína Engela, autora urbanismu Dejvic, v jehož původních plánech byl také centrální monument, který se bude nacházet ve středu náměstí v podobě obelisku. Na náměstí nebudou chybět pítka, nový mobiliář, okrasné kašny a vodotrysky. 
Změna se netýká jen Vítězného náměstí, ale i jeho bezprostředního okolí. 
Na serveru https://www.praha6.cz/viteznenamesti získáte další informace, například o jaké území se jedná a jak bude probíhat realizace návrhu.

Zdroj: http://www.iprpraha.cz/viteznenamesti
https://www.praha6.cz/viteznenamesti.
http://www.earch.cz/…/studio-pavla-hnilicky-zvitezilo-v-sou…

 

SMÍCHOV CITY – DEVELOPERSKÝ PROJEKT, KTERÝ ZMĚNÍ PRAHU 5!

Opuštěné drážní domky, prázdné budovy, nefunkční kolejiště, oblast Prahy 5, která ji spíše hyzdila… během několika nadcházejících let se tato oblast nákladového nádraží Praha – Smíchov radikálně změní, vznikne zde nová moderní městská čtvrť – centrum Smíchova 21. století. 

Projekt je také unikátní formou, jakou vzniká, jedná se o nový druh spolupráce a komunikace mezi soukromým investorem Sekyra Group, samosprávou, občany, místními podnikateli a odborníky při plánování budoucí podoby území a jeho využití.

Projekt Smíchov City v kostce:

 • cca 20 hektarů moderní městské čtvrti, pro cca 3300 nových obyvatel
 • administrativní budovy a občanská vybavenost s cca 9000 novými pracovními místy
 • 40 % rozlohy území představují zastavěné plochy 
 • 60% území je vyhrazeno pro veřejné prostory a zeleň veřejnou (parky, ulice) a soukromou (vnitrobloky)
 • nový pěší bulvár propojují náměstí Na Knížecí a dopravní terminál nádraží Smíchov
 • dva nové parky a veřejná hřiště
 • nová moderní škola pro 500 žáků s hřištěm a běžeckým oválem (200 m)
 • klidná čtvrť propojující léta přetnuté části Smíchova plotem a železničními kolejemi
 • čtvrť je koncipována jako tzv. město krátkých vzdáleností (agenda Smart Cities), kdy je vše v docházkové vzdálenosti či v komfortním dosahu MHD
 • nové cyklonapojení od Železničního mostu k Radlické ulici a klidná cyklostezka v rámci nového bulváru
 • modernizace přiléhajících tramvajových tratí a nová autobusová zastávka uvnitř čtvrti
 • nový dopravní terminál v úrovni Smíchovského nádraží a ulice Dobříšské:
  – s autobusovým nádražím, s parkovištěm P+R až pro cca. 900 aut
  – napojený v několika úrovních na vlakové nádraží, metro i tramvaje
  – umožní zachytit příměstský tranzit a nasměrovat obyvatele na MHD
  – je řešený v součinnosti s budoucí koridorovou vlakovou modernizací Praha hl.n.-Praha-Smíchov s tunelovou přeložkou vysokorychlostní trati
  – zrušení Smíchovského severního nástupiště umožní napojení vlaků od Hostivic z tzv. „pražského Semmeringu“ k nádraží Smíchov a umožní plnohodnotné napojení na hlavní trať s přestupem na MHD. Zdroj: https://smichovcity.praha5.cz

 

Zdroj: www.ipr.cz

https://smichovcity.praha5.cz

 

  Odhady
Webdesign Estetica Online
Copyright 2015 – JUDr. Josef Křen – Realitní kancelář